Публикации

Сравнителен анализ между електронен и хартиен вестник (за вестник „Стандарт”)

„Сравнителен анализ между електронен и хартиен вестник (за вестник „Стандарт”)“

Бъдещето на медиите, и в частност на вестниците, е в пряка зависимост от развитието на обществото, технологиите и пазара. Добрият сравнителен анализ трябва да включва основни ключови аспекти от модела на електронния и хартиения вестник – предлаганата полза, архитектура на производство, разпространение и модел на приходи. Read more