Да направим Визитна Картичка

Да направим Визитна Картичка
(увод в предпечатната подготовка)

Read more

Кутия за софтуер или книга – урок за photoshop

Кутия за софтуер или книга – урок за photoshop Read more

Изображение в мрежа – урок за Indesign

* Урокът е доста стар и не е проверен как работи в по-нови версии на indesign

В настоящия урок ще ви покажа как можете да направите класическо разполагане на снимка.

Този ефект е много подходящ за корици на брошури, флаери, каталози и др. подобни материали. Read more

Сравнителен анализ между електронен и хартиен вестник (за вестник „Стандарт”)

„Сравнителен анализ между електронен и хартиен вестник (за вестник „Стандарт”)“

Бъдещето на медиите, и в частност на вестниците, е в пряка зависимост от развитието на обществото, технологиите и пазара. Добрият сравнителен анализ трябва да включва основни ключови аспекти от модела на електронния и хартиения вестник – предлаганата полза, архитектура на производство, разпространение и модел на приходи. Read more

От снимка в скица – урок за photoshop


От снимка в скица –
урок за Photoshор

 Това е един бърз и лесен урок, с който чрез няколко стъпки ще можете да превърнете фотографското изображение в графика. Надявам се, че урокът ще ви хареса.

Read more