ninacrew-business-to-business

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

 

Това е един от най-широко разпространените бизнес моделите както в Интернет, така и в бизнеса като цяло. Този бизнес модел описва обменът на продукти, услуги или информация между бизнесите т.е. сделките (търговията) между предприятията като например, производител и търговец на едро, между търговец на едро и търговец на дребно.

Общият обем сделки на B2B (бизнес към бизнес ), е много по-голям от обема на B2C (бизнес към потребител). Една от основните причини за това е, че в типичната верига за производство и доставки има много голям брой сделки, включващи суровини, компоненти и т.н. и в края само една транзакция насочена към потребителя – обичайно продажба на крайния продукт към крайният клиент. Например, един автомобилен производител ще направи поредица от B2B сделки, сред които са купуването на различни суровини за гуми, стъкла, двигатели и т.н. (възможно е тук да има поредица сделки към търговци на едро и търговци на дребно) и в края ще има само една сделка към крайният потребител (купувача на съответния автомобил).

B2B моделите в Интернет могат да бъдат групирани горе-долу така (групирането е съвсем схематично):

  • Фирмени уеб сайтове – които са фокусирани към търговци на едро и дребно. Много често те предоставят продуктите си към търговци на дребно (други уеб сайтове).

 

  • Предлагане на продукти и обмен на възлагане на обществени поръчки – Тук може да включим сайтовете, които обявяват различни търгове или тези, които разполагат и търгуват с информация за най-добрите доставчици. Някои от тези сайтове се фокусират върху редица индустрии, а други само върху една пазарна ниша.

 

  • Специализирани или тематични индустриални портали, които осигуряват „скрита“ информация за продукти, обяви, дискусионни групи, и много, много други. Тези портални сайтове имат по-широка цел, освен обявяване на информация за възлагане на обществени поръчки.

 

  • Сайтове за брокерска дейност, които действат като посредник между купувачите (някой, който иска даден продукт или услуга) и на потенциалните доставчици.

 

  • Информационни сайтове (понякога известни като инфомедии), които предоставят информация за конкретна индустрия за предприятията и техните служители. Те включват специализирани сайтове за търсене и търговия с индустриални стандарти, методология, ноу-хау и т.н.

Много B2B сайтове може да попадат в повече от една от тези групи. Модели за B2B сайтове все още се развиват и разширяват.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *