Business-to-Consumer

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

 

Тези отношения засягат връзките клиент – продавач т.е. сделките на дребно. Тук са стоките и услугите, които се продават директно на клиентите за лична употреба. Традиционното понятие, днес има нови значения, заради спецификата на Интернет като среда за пазаруване и виртуален пазар.
Търговията на дребно е един от най-известните бизнес модели на информационната ера, но все пак това е една малка част от Интернет икономиката и електронната търговия.
Моделът на B2C се фокусира върху директните продажби и маркетинг. Най-често се използват уеб сайтове за електронна търговия, но е не задължително – все пак в тази категория попада и онлайн банкирането, брокерските услуги, туристически услуги, онлайн търгове, и портали насочени към здравето, сайтове за недвижими имоти и т.н. Днес много от големите компании имат търговски сайтове, които са предназначени и към клиента като по този начин се елиминира купувача на едро. Премахвайки това звено компанията (производител) може да направи по-големи печалби, като в същото време обява доста по-ниски цени на продуктите на дребно.

B2C моделите в Интернет могат да бъдат групирани горе-долу така (групирането е съвсем схематично):

Традиционно се разделят в пет основни категории:

  • Директни продавачи – Директните продавачи, както и онлайн търговците на дребно, се фокусират върху продажбата на продукт или услуга директно към клиента използвайки уебсайта си като основен инструмент. Бихме могли да разделим тази категория на две под групи – продавачи в електронни магазини и производители. Едните търгуват с продукти от своите складове, но използват и продукти на други компании. А другите използват Интернет каналите за продажба на собствените си продукти с цел да премахнат посредниците.

 

  • Онлайн посредници – Онлайн посредниците изпълняват функция подобна на брокерската т.е. посредниците предлагат на купувача услуги и стоки, но и помощ при намирането на търсените продукти и услуги. Тази помощ може да се изразява в намирането на по-изгодни цени, гаранционни срокове, условия и т.н.

 

  • Рекламно базирани модели – Тук са популярните, най-често информационни и медийни сайтове. Към тази група бихме могли да включим и любимите на мнозина сайтове агрегатори. Те разчитат изцяло на рекламата, като за привличане на потребители предлагат редица безплатни услуги. Рекламодателите имат интерес да плащат за колкото се може по-голям трафик.

 

  • Социално базирани модели (създаване на общности) – Тези сайтове съчетават метода на рекламата с фокусирането върху специализирани групи (създадени тематични общности). Печалбите при тези модели е от реклама или продажба на продукти, които са таргетирани към специфичната група от хора. Например сайтове, които са фокусирани върху създаване на общност в сферата на недвижимите имоти ще е перфектно място за продажба или реклама на продукти и услуги в области като: строителство, обзавеждане, брокери на недвижими имоти и т.н.

 

  • Модели базирани на абонамент (такси) – Характерни модели за абонамент са периодиката и филмовите сайтове (какъвто е Netflix). В тази категория попадат и много библиотеки, информационни агенции и много, много други. Общото е, че тези компании разчитат на качеството на своето съдържание, за което потребителите обикновено плащат абонаментна такса.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *