Да направим Визитна Картичка

Да направим Визитна Картичка
(увод в предпечатната подготовка)

Read more

Изображение в мрежа – урок за Indesign

* Урокът е доста стар и не е проверен как работи в по-нови версии на indesign

В настоящия урок ще ви покажа как можете да направите класическо разполагане на снимка.

Този ефект е много подходящ за корици на брошури, флаери, каталози и др. подобни материали. Read more