Сравнителен анализ между електронен и хартиен вестник

Сравнителен анализ между електронен и хартиен вестник (за вестник „Стандарт”)

„Сравнителен анализ между електронен и хартиен вестник (за вестник „Стандарт”)“

Бъдещето на медиите, и в частност на вестниците, е в пряка зависимост от развитието на обществото, технологиите и пазара. Добрият сравнителен анализ трябва да включва основни ключови аспекти от модела на електронния и хартиения вестник – предлаганата полза, архитектура на производство, разпространение и модел на приходи.

Вестникът е специфичен информационен продукт, който оперира на два пазара, които са взаимно свързани и зависими един от друг – читатели и рекламодатели. Невъзможно е вестникът да съществува при липсата на един от тези два фактора. Това налага в анализа задължително да бъдат включени ползите за двете категории (читател и рекламодател).

Отдавана е ясно, че издателският бизнес е променен. Различните информационни източници (вестници, списания, книги, бюлетини и т.н.) са подложени на структурни трансформации, които са следствие от появата и все по-достъпното и масово използване на глобалната мрежа. Част от промените са свързани с начините на създаване, представяне и на разпространение на информация.

Интернет е среда, която даде възможност за появата на стотици нови медии – сайтове за новини, тематични сайтове, блогове, социални мрежи и др. Всички те генерират огромни обеми информация, като по този начин се явяват силна конкуренция на печатна пресата – такава, каквато я познаваме[4]. Вестникът в традиционния си вид е най-ощетен. В последните години се наблюдава тенденция на намаляващи тиражи, по-малък брой продажби, спад на рекламните приходи и дори масово закриване на хартиени издания, някои от които с дългогодишна история.

С настоящият кратък анализ ще се разкрие какво е състоянието на вестникарския бизнес. За пример ще се използва един от популярните български ежедневници – вестник „Стандарт”. Изборът на изданието е направен по следните съображения:

 1. Вестник „Стандарт” е национален информационен ежедневник;
 2. Във вестник „Стандарт” всекидневно се публикува информация в електронен (на български и английски език) и хартиен формат[1].
 3. Според маркетингови проучвания вестник „Стандарт” е сред най-купуваните у нас – на 3-то място след гигантите на „Вестникарска група България” („Труд” и „24-часа”) и „Монитор”. (справката е направена от водеща рекламна агенция „Пиеро97[2]). 
 4. Вестник „Стандарт” има ясно разграничение между печатна и електронна версия. Освен класическо печатно и електронно издание вестника разполага и с междинен онлайн вариант[5][6].
 5. Издателството „Стандарт нюз“ АД датира от 1992г. В продължение на 20 години „Стандарт” е задържал своите лидерски позиции като доказал се ежедневник с бизнес насоченост. Дългогодишната му история свидетелства за адаптивността на вестника в съвременните условия.
 6. Ползва се като авторитетен източник на политически, икономически, социални, културни, спортни, научнопопулярни, забавни и др. теми. На страниците му пишат популярни имена от областта на журналистиката, деловият и интелектуален елит.
 7. Вестник „Стандарт” разполага със собствена информационна агенция, а също така ползва услугите на утвърдени световни информационни агенции.

Когато се анализират сравнителните предимства за читателите е добре те да се диференцират като различни аудитории, макар между тези привидни сегменти отчасти да има съществуващо припокриване. В настоящото изследване няма да се разглежда тази маркетингова специфика. 

Поради техническите ограничения новините на хартиен носител се публикуват и разпространяват значително по-бавно от интернет изданията. За предпечат са нужни не по-малко от 2-3 часа, за печат са нужни най-малко 3 часа, за разпространение минимум още 6 часа, докато за интернет новини и пет минути са предостатъчни. По отношение „бързина” на представяне на новинарска информация е редно да се споменат и факторите телевизия и радио, чиито технологични възможности дават възможност за по-бързо излъчване на новините[3].

Интернет дава възможност за мигновено и изключително бързо разпространение на информация. Но в интернет е характерна тенденцията да се генерирана свръх обем информация, често с пъти повече отколкото човешкият мозък може да възприеме.

Удобството „четене навсякъде” и при двата варианта вече не е критерии – мобилните телефони, таблети и лаптопи дават възможност на електронния вариант също да е достъпен навсякъде и по всяко време. Предимството четене на вестник с кафето вече не е сред приоритетите на хартиеният вариант – днес е обичайна гледка хората да четат новините в метрото с таблет в ръка. Предимството на таблета или мобилния телефон е, че е компактен за носене.

От изложеното до тук е логично да се заключи, че новините не са стратегически приоритет на хартиеният носител. За да оцелее в тези условия печатния вестник трябва да залага на друг тип информация. Предпочитаният вестник трябва да служи като филтър на новините, да набляга повече на коментарите, анализите, изводите и т.н. около вече обявените събития.

Водещите мениджъри и маркетингови специалисти от екипа на „Стандарт нюз АД” са уловили тази тенденция. Следвайки новите правила във вестникарския бизнес са разработени три варианта:

 1. Електронен портал (http://www.standartnews.com/) – 24–часов информационен портал за актуални новини, анализи и коментари в областта на политиката, икономиката, обществото, културата и спорта. Новините се публикуват с точност до секунда. Всички материали са на свободен достъп (безплатно), което повишава интересът от страна на рекламодателите – цените на банерите се формират на база импресии (брой виждания), така че от вестника имат интерес в страницата да има колкото се може по-голям трафик (брой посетители)[5].
 2. Електронен маркиращ хартиения вариант (http://paper.standartnews.com/bg/) – където се маркират заглавия, откъси от публикации и в много случаи целите материали. С изключение на оформлението в този вариант се намират малко разлики с хартиения. Вариантът е чудесна възможност да се рекламира платения хартиен носител, освен това и тук има банери, които спомагат за печалбата от реклама във вестника[6].
 3. Хартиен вариант – в които се отразяват новините, които са изчистени от шума (преситеността от информация) на интернет. В хартиеният вариант често се правят различни промоции с продажба на книги, което се прави с цел поощряване на печатната версия на вестник „Стандарт”.

Основна разлика при платения и безплатния за потребителите електронен вариант е в качеството и съдържанието на материалите. При порталният вариант на вестник „Стандарт” се залага на бързината на публикуване на новини, а в печатната версия – на качеството, прецизното анализиране, коментиране, прогнозиране и надграждане на съдържанието. В подкрепа на акцентиране на качеството в печатната версия е и фактът, че повечето четящи в интернет сканират информацията, като в повечето случай четат само удебелен или цветен текст. Според експертите хартиеният носител позволява по-задълбочено четене и възприемане на информацията. Психолозите и социологическите изследвания твърдят, че хората възприемат написаното във вестниците за по-достоверно, отколкото написаното в интернет.

Сред предимствата на електронния вариант е, че има място да се публикуват материали, които са отпаднали от хартиеният вариант. При Интернет версиите не съществува ограничение за време и място.

Често електронните вестници се превръщат в социална мрежа, където обикновения читател има възможност да сподели своята позиция и мнение по даден въпрос. Бързата „обратна връзка” е изключително полезен инструмент за редакторите, които мигновено могат да се ориентират в читателския интерес.

В електронния вариант на вестник „Стандарт” има и класация на новините – „Най-четени”, „Най-коментирани” , „ Най-споделяни”, което помага на читателите да проследят най-горещите публикации, нещо което при хартиеният вариант се прави по усмотрение на редакторите.

Основно преимущество на електронния вариант на вестник „Стандарт” е възможността бързо да се достигне до желаната рубрика, новина или статия. Интерактивността на интернет позволява с един клик да се прочетат регионалните новини, хороскопа, криминални или други рубрики. Предимство е и възможността на читателя да търси информация по ключова дума или фраза. Не по-малко примамлива е и възможността за абониране за електронен бюлетин, чрез който през електронната поща да се следят най-новите публикации, новини и коментари. Съчетанието на търсачка, интерактивност (хиперлинкове) и електронен бюлетин се възприемат като първостепенно предимство на интернет вестника. По този начин интернет вестника става първокласен източник за бързи новини.

Сред предимствата на електронния вариант на вестник „Стандарт” е възможността да се включат повече мултимедийни елементи – снимки, видео, аудио записи, инфографики (визуално представяне на информацията чрез графики), pdf-документи, препратки (хиперлинкове) и т.н. – елементи, които правят „четенето” на вестника по-живо. В това отношение понятията интернет вестник и интернет телевизия се размиват.

Предимство на интернет вестника е по-лесната достъпност на читателите до архивите, с които издателствата разполагат (документи, снимки, стенограми, публикации и др.). За облекчение на своите читатели от вестник „Стандарт” са направили достъп до архивите и за печатните версии, което е от голяма полза за голяма част от аудиторията.

Безспорен е фактът, че рекламата продължава да е най-големият източник на приходи за вестниците. За тях е от жизнено значение да преценят възможно най-добрите начини за осигуряване конкурентност при продаването на рекламни си площи.

При разпределяне на бюджета всеки рекламодател се стреми към максимална възвращаемост на вложените средства. Чрез избора на различни медийни (традиционни и електронни) платформи рекламодателите се стремят да достигнат до възможно най-широк сегмент от пазара.

Още от самото си зараждане вестниците са били идеална трибуна за разпространението на рекламните послания. След появата на радиото и телевизията вестниците губят част от рекламния си монопол. С навлизането на интернет интересът на рекламодателите към вестникарските площи е все по-малък.

Интернет тотално промени правилата на световния маркетинг и световната рекламна индустрия. Безспорно глобалната мрежа е един от най-добрите инструменти за маркетинг на услуги и стоки. Класическите маркетолози днес се образоват в дисциплината „Интернет маркетинг” (web маркетинг)[4]. Причината е, че интернет позволява на рекламата да достигне до невиждана до сега аудитория, а по възможности измества радио-телевизионната реклама. Предимството на интернет рекламата е, че с един клик потребителя може да закупи стоката или услугата, която се предлага. Изискванията на интернет рекламата е основателна причина повечето водещи вестници, в това число и вестник „Стандарт”, да наблягат на предлагането на интернет реклама (застъпено в двата електронни варианта). Ежедневниците и медийните групировки като „Стандарт нюз АД” са предпочитани от рекламодателите заради широката аудитория, която те могат да предложат. Предимство на електронната реклама е й възможността тя да бъде премерена. Във всеки един момент рекламодателя може да провери колко хора са видели или кликнали на показаната реклама, а също така колко уникални посетители е имало на въпросният сайт (трафика), колко от тях са видели или реагирали на рекламата. Цената за изработка на електронна реклама е още един плюс за електронния вариант. Най-често вестниците създават рекламни пакети за няколко сайта и печатния вариант. Вестник „Стандарт” предлага различни комбинации (пакети) за реклама.

Всички тези фактори са сериозен аргумент като стимул за поддържане на добро ниво на електронен вестник.

Извод

Трите издания на „Стандарт нюз АД” – Електронен портал (http://www.standartnews.com/)[5], Електронен маркиращ хартиения вариант (http://paper.standartnews.com/bg/)[6] и класическият Хартиен вариантсе различават по качество и честота на публикуването на информация. При порталният вариант се залага на бързината и разнообразността на новини и публикации, акцентира се върху многофункционален читателски форум и формирането на социални групи, докато при печатната версия с помощта на читателската активност от електронния вариант се набляга на задълбочеността на информацията и по-подробните анализи, коментари и прогнози. Стратегията на “Стандарт нюз” е съобразена с последните изисквания и тенденции на развитието на пазара на печатните и електронни медии.

По отношение на рекламата, издръжката и печалбата двата варианта носят добри дивиденти за издателите. Комбинираните пакети (заедно с другите издания на „Стандарт нюз АД”) правят рекламата при тях търсена и интересна за големите рекламодатели. При електронният вариант разходите за печат и разпространение са значително по-малки отколкото при хартиения, но комбинацията от трите варианта правят вестника достъпен до много по-голям брой хора – запазвайки интереса на рекламодателите.

Както в анализа стана ясно различните варианти на издаването на вестник „Стандарт” имат както своите предимства, така и своите недостатъци. Екипът на вестника е съумял да извлече максимални ползи за своите читатели и рекламодатели в различните версии. Трите варианта на вестник „Стандарт” работят като добре синхронизиран екип– в този смисъл не може да се говори за излишно издание, а за взаимно допълващи се елементи на едно съвременно, отговарящо подобаващо на динамичните изисквания на времето, издание.

Фактът, че един от най-големите инвеститори в световен мащаб Уорън Бъфет (според списание „Форбс” той е на трето място в списъка на на най-богатите хора в света) наскоро закупи голям брой печатни издания[7][8] подсказва, че края на печатната индустрия съвсем не е близо. Според Уорън Бъфет независимо от безмислостната конкуренция на интернет, в печатните вестниците има бъдеще, ако те продължат да предоставят уникално, качествено и издържано съдържание, което не може да се открие на друго място.

 СОФИЯ

 2012

 

Библиография:
 • 1. Бг. Медия – септември 2012г. /Медийна агенция ПРЕСА – Национални ежедневни вестници/ http://www.bgmedia.bg/index.php?id=390
 • 2. Медиен пазар – септември 2012г. http://www.piero97.com/Medien-pazar
 • 3. Михалев, Иван. Вестникът в епохата на интернет – – В. Търново /„Фабер“, 2011 -380с.
 • 4. Рийд, Джон. В крак с онлайн маркетинга – Как да използвате уебсайтове, блогове, социални мрежи и много повече. ИК Анхира ЕООД. София, 2012. 265с.
 • 5. Стандарт информационна агенция и вестник Стандарт – http://www.standartnews.com/
 • 6. Стандарт печатно издание онлайн – http://paper.standartnews.com/bg/index.php
 • 7. Уорън Бъфет инвестира напук в печатните медии –юни 2012 /медии 10.06.2012 http://news.bgnes.com/view/1011532,
 • 8. Уорън Бъфет не спира да купува печатни медии /Съюз на българските журналисти. www.sbj-bg.eu – Свят 12.06.2012 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=15304

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *