Познавате ли поведението на потребителите в Интернет?

Познаването на поведението на потребителите в Интернет = успешната Маркетингова Стратегия

 

Основната цел на всяка Маркетингова стратегия, SEO или Интернет рекламна кампания е да достигне до максимално голям брой потребители, което в определен момент да доведе до осъществяване на продажба или сделка.

Немислимо е да говорим за Интернет маркетинг и в частност за SEO ако не познаваме поведението на потребителите в Интернет и търсачките.

 

Цели на потребителя при търсене

Най-важната цел на търсещият е да се получи информация, свързана с вълнуващите го въпроси. Потребителите най-често използват най-разнообразни и различни форми за запитванията си.

Един от най-важните елементи за изграждане на интернет маркетингова стратегия е задълбоченото разбиране на психологията на желаната целева аудитория (тук не говорим само за лексикална култура). Добрата характеристика на вашата целева група ще съществено ще подобри резултатите ви.

Подобно на софтуерното еволюиране на търсачките, методите на търсене също се променят през годините. Въпреки това има основни принципи на търсени, които по същество са непроменени. Повечето от процесите на търсене включват следните стъпки:

 

  1. Осъзнаване на необходимостта от отговор, решение или информация. Например потребителя решава, че ще трябва да намери сайт, за да си купи обувки.
  2. Лексикално формулиране на тази необходимост. Осмисляне на подходящите (според потребителя) думи и фрази, които най-добре описват достигането на желания резултат.  Най-често потребителите формулират първото си запитване като използват 1-2 думи, но често тези резултати са незадоволителни, което води до нова по-описателна заявка.
  3. Изпълнение на заявката, проверка на резултатите. Най-често се разглеждат първите десет резултата, рядко следващите десет и изключително рядко останалите. В повечето случай потребителите преглеждат първите десетина резултата и ако не намерят това, което търсят са склонни да перифразират търсенето си – използват се синоними, по-конкретни формулировки, конкретизиране.

Който търси и какво  търси?

Повечето от големите търсачки изкарват статистики за най-популярните и често използвани думи и фрази при формулиране на заявката за търсене. Има случай на „моди” в търсенето. Например по време на летния сезон търсения свързани с почивки ще получат по-голям дял. Често потребителите ключови думи и фрази, които са свързани с водещи новини, събития и модни продукти. Наистина за известен период тези ключови думи получават забележим трафик, но той е с кратка продължителност. Когато се изработват маркетинговите стратегии е важно да се отчете дали в момента на анализа няма фактор, които да оказва влияние върху изследваните ключови думи и фрази.

Добрите резултати при търсене несъмнено е един от най-добрите и най-важни начини за достигане до нови потребители и изграждане на бизнес, независимо от размера на този бизнес.

Идентифициране на потребителите: предизвикателство за маркетинговите специалисти и разработчиците на търсачки

Голямата конкуренция е фактор, който определя основната цел на търсачките, а именно да предоставят възможно най-добрите резултати в отговор на заявките за търсене. От другата страна на барикадата са SEO оптимизаторите и Интернет маркетьорите.

Ето защо ключов елемент както за разработчиците на търсещи машини така и за оптимизаторите е отличното разбиране потребителското поведение и идентифициране на потребителите. Едва след като сте наясно как и какво търсят представителите на вашата целева аудитория ще можете по-ефективно да достигнете до тях – със сигурност не бихте се опитали да привлечете пчела със сено.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *