Какво е това Интернет Маркетинг?

Около понятието Интернет Маркетинг (онлайн маркетинг) се вдига много шум през последните няколко години.

Придаването на важност на онлайн маркетинга е напълно оправдано. Все повече бизнесмени и видни маркетолози използват термини като: SEO, copywrite, SEO copywriter, content management, e-mail marketing, keyword research, content management, social media, affiliate marketing, online advertising, online reputation и т.н. Често обаче се забравя, че всички тези термини са  просто инструменти, които имат една единствена цел …  да се достигне до клиента (потребителя). Инструменти, които би трябвало да се използват заедно, а не всеки сам за себе си. още 

Петте Р на Интернет маркетинга (Marketing Mix)

Продукт

Продукт - интернет маркетинг

Продукт

Той се разглежда като елемент, който обхваща всички специфики, свързани със самата стока или услуга и начините, по които потребителите я възприемат в зависимост от своите нужди и желания. От значение за продуктовата политика на фирмата са различни фактори, сред които опаковката, престижа, асоцииран с потреблението на продукта в рамките на дадена социална група, ефективността и качество на продукта, и други.

Цена

Цена - Интернет маркетинг

Цена 

Към елемента цена се отнася всичко, свързано с ценовата политика, която дадена фирма следва: продажбени отстъпки, намаления, плащания, кредитиране.  Цената е сумата, която клиентът плаща за продукта. От изключително значение е факторът „психология на цената“, т.е. разбиране на разликата между цена и стойност. При определяне на цената, маркетинг специалиста трябва да е наясно как клиента възприема стойността на продукта.Определянето на правилната цена на продукта или услугата е важно тъй като то определя печалбата на компанията, а често и нейното оцеляване..

Промоция

Промоция

Промоцията (рекламата), е свързана с всички действия, които спомагат за представянето на дадена стока по най-добрия възможен начин, така че да се изтъкнат нейните предимства и достойнства, с цел потребителят да бъде убеден и привлече да я купи. Комуникационната политика на фирмата включва разнообразни методи за промоция като: представяне, реклама, връзки с обществеността, медийно присъствие, лични продажби, директен маркетинг, изграждане на лобита. Рекламата обхваща всяка комуникация от кино реклами, радио и интернет реклама чрез печатните медии и билбордове. Под обществени промоции се разбират различни видове съобщения до пресата, спонсорски програми, изложби, конференции, семинари и други събития.

Място

място интернет маркетинг

Място  или дистрибуция, включва каналите за разпространение на стоката или услугата, покритието на пазара, разпределението на стоковата наличност по стоковите бази, локализацията на стоката в търговската мрежа на дребно (мърчандайзинг), както и транспорта на стоките. Има различни стратегии сред които: интензивна дистрибуция, селективна дистрибуция, изключителна дистрибуция, франчайзинг и др.

Хора

Хората в web 2.0Когато изграждате собствена маркетингова стратегия е уместно да се съобразявате с 4-те Р-та, но в днешно време има един важен фактор, които липсва в класическият маркетинг микс, факторът, които в крайна сметка влияе върху всички други аспекти на маркетинговия микс са Хората. Хората са тези, които ще решат дали харесват вашия продукт или не, дали ще похарчат парите си за него, хората ще преценят от къде да го закупят, дали да го препоръчат или да вярват на рекламата. Факт е, че съвременния маркетинг е обърнат към потребителите, този който не успее да адаптира стратегията си към хората ще даде предимство на конкурентите си.

Управление на сайтове: Какво трябва да съдържа един Професионален уебсайт:

Интернет маркетинг
Бизнес Модел
Планиране
Съдържание
Дизайн
Изработка
Доверие
Видимост
Популярност
Развитие

Материали от блога

интернет маркетинга си е жив и здрав

„SEO-то е мъртво“, но Интернет маркетингът си е жив и здрав!

SEO е мъртво, но съвременният Интернет маркетинг си е жив и здрав! Промените чудесна възможност за по ефективен, успешен и печеливш Интернет маркетинг.
юни 26, 2014/by ninacrew
успешен интернет маркетинг

Успешен интернет маркетинг в 10 стъпки

Интернет маркетингът има много инструменти. Сред най-дискутираните са: SEO (оптимизация за търсачки), социални медии и блогове, онлайн реклама, електронни пощи, управление на репутацията и т.н. И отново нека да подчертаем, че всичко това са инструменти, които имат една цел – привличане на повече клиенти с цел увеличаване на печалбата (под печалба не се има предвид само парична).
май 22, 2014/by ninacrew
Consumer to Consumer

Отношения Потребител – Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)

Под С2С се визират отношенията между две страни, които не са обвързани с дадена търговска или друга фирма. Уточняването на условията, цената и принципа на търговия в повечето случай е чрез свободно договаряне. Тези отношения се срещат сравнително рядко във физическия свят, но в Интернет са много обичайна практика.
април 14, 2014/by ninacrew
Business-to-Consumer

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

Тези отношения засягат връзките клиент - продавач т.е. сделките на дребно. Тук са стоките и услугите, които се продават директно на клиентите за лична употреба. Традиционното понятие, днес има нови значения, заради спецификата на Интернет като среда за пазаруване и виртуален пазар.
Търговията на дребно е един от най-известните бизнес модели на информационната ера, но все пак това е една малка част от Интернет икономиката и електронната търговия.
април 14, 2014/by ninacrew