планиране на уебсайт

Планиране на уеб сайт

Планиране на уеб сайт


Планирането на уеб сайт е подобно на планирането на всеки бизнес. Планирането е дълъг процес, който обаче е необходим.
Често хората, които искат да създадат свои сайт претупват или изобщо не обръщат внимание на планирането. Мнозина от бъдещите собственици на уеб сайт смятат, че разходите по един уеб сайт свършват с уеб дизайна, хостинга и евентуално неговата изработка.
Без план и изобщо без ясна идея рискувате вашият уеб сайт да потъне в безличие – “да бъде един от многото”.

Работата по един сайт условно преминава през няколко фази:

 • Планиране на уеб сайт (как да достигнете вашата цел – например да реализирате 2000 продажби от вашият топ артикул). Маркетингови проучвания, анализи, стратегии и т.н. Тестове.
 • Проектиране – Структура, общ дизайн, навигация, съдържание, функционалност, предварително структуриране. Тестове.
 • Техническо изпълнение – Програмиране, дизайн, съвместимост с браузъри, вкарване на текст, изображения, мултимедия, тестове и т.н.
 • Поддръжка и Актуализиране – администрация, реклама, съдържание, потребители и т.н.

Но преди да се направи каквото и да е планиране е добре да имате ясно дефинирана цел и вариантите за нейното постигане.  

„Целите са необходими във всяка област, където изпълнението и резултатите директно влияят върху оцеляването и просперитета на бизнеса“. (Питър Дракър).

Какво е цел?
Целта е най-обща формулировка на степента, в която дадена идея (визия) може и трябва да бъде реализирана.
Чрез създаване и преди всичко формулиране на цел, се определят задачите, които трябва да бъдат реализирани. Задачите могат да бъдат разделени на:

 • – дългосрочни 5,10 и повече години.
 • – средносрочни – около 2 до 5 години
 • – краткосрочни по-малко от 2 години


На база тези цели, (които обикновено са продукт на основната цел) се утвърждават стратегически планове и варианти, които могат да се използват при определени възникнали ситуации. Разбира се, определят се и резултатите, които ще бъдат постигнати.
За да бъде добре формулирана една цел (независимо дали съдържа в себе си под цели) се иска тя да е:

 • Specific – конкретни,
 • Measurable – измерими,

 • Achievable – достижими,
 • Realistic – реалистични,
 • Time-bound – с обозначен срок

Освен това при формулиране на целите се придържаме към “правилото на петте К”:

 • К – Конкретност;
 • К – Количествена измеримост;
 • К – Компромис;
 • К – Качество;
 • К – Крайност;

Йерархичност на целите

Когато се изработва план и оформяне на целите е желателно те да имат йерархична (дървовидна) структура. Този метод е незаменим, когато определяме важността и последователността им.

Съдържание и ресурси.
– Финансови ресурси
– Не финасови ресурси

Целите трябва да са:

 • Измерими:
 • Достатъчно ясни;
 • Съвместими;
 • Конкретни
 • Достижими
 • Подложими на проверка.


Ясни цели – това е 80% от успеха!


Всъщност това е съвсем повърхностна и схематизирана “рецепта” за формулиране на целите ви.

За Пример:
Цел: за 5 години ще съм проговорил перфектен английски. Ще го владея до толкова, че ще мога да се реализирам като професионален преводач.

План: за тази цел ще започна обучение, ще се запиша във филологическа специалност по английски.
Когато определяте цел не е задължително да спрете върху едно единствено решение:
План 2 – Ще запиша подходящ курс, защото имам и други ангажименти и не е възможно да се фокусирам върху висше образование. Ще посещавам курса минимум 3 пъти седмично. Ще се наложи да гледам поне по 2 филма на езика. Да посещавам семинари, където се разговаря на английски. Ще организирам поне 2 почивки до англоговоряща страна и т.н. – Забележете в този случай основната цел се състои от няколко подчинени.
следва….

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *