Интернет Маркетинг

Днес Интернет маркетингът заедно с Класическия маркетинг се превърнаха в задължителни за всеки бизнес, които се стреми да привлича и задържа клиенти и преди всичко за всеки бизнес, които иска не само да оцелява, а да се развива.

Бихме могли да ви бъдем полезни със следните услуги:

Маркетингови консултации

Изработване на маркетингови стратегии

Изследване на Интернет аудиторията ви

Какво е това Интернет маркетинг?

Маркетингът и в частност интернет маркетинга е комплекс от философия, изкуство, правилни стратегии и различни по вид информационни инструменти, които имат за цел да изследват пазара и неговите тенденции, да предвиждат продажбите, да привличат клиенти и да се реализират успешни стоки, идеи или услуги.

Онлайн маркетингът е част от инструментите на цялостния маркетинг. И в тази връзка от съществено значение е да се знае, че маркетинговите задачи в интернет трябва да са част от цялостната маркетингова стратегия на всяка компания.

Основни задачи на маркетинга в Интернет са:

 • Да увеличава обема на реализираните продажби – чрез използване на електронна търговия или чрез привличане на повече клиенти към офлайн бизнеса;
 • Популяризиране на бранда (стоките и услугите на компанията) като средство за дългосрочно увеличаване на обема на продажбите. Създаване на положителен, авторитетен имидж на бизнеса;
 • Оптимизиране на предлаганите продукти и услуги, намаляване на част от фирмените разходи;

Основните инструменти, които се използват в интернет маркетинга трябва да служат на следните основни елементи от маркетинга:

 • Продукт, услуга, идея и т.н. – устойчив позициониране, посредством онлайн магазин, електронен каталог, създаване на положителен фирмен имидж и т.н.
 • Конкретни предложения – добавена стойност, уникална особеност на стоката или услугата – промоция, бонус, отстъпка, нещо което ще предизвика интерес у потенциалния клиент – което ще даде предимство на продукта или услугата.
 • Целева аудитория – тези, към които дадено продуктово (или за услуга) предложение е насочено. Това са хората, които биха проявили най-голям интерес към предлаганото от фирмата. Всяка аудитория си има своя особеност и характеристика –  това са хора на определена възраст, регион, професия – казано по друг начин – това са хората, които бизнеса има интерес да привлече и превърне в клиенти. В една маркетингова стратегия може да има повече от една аудитория.
 • Конверсия – Превръщането на ресурсите (посетителите) вложени в Интернет маркетингови кампании в реални продажби и клиенти на фирмата. Тук можем да включим и всички методи, които се използват за привличане на целевите аудитории, както и начините и средствата, чрез които се достига максималната конверсия.
 • Управление на Социални медии

 • Електронна търговия

 • SEO - оптимизация

 • Имейл маркетинг

 • Управление на реклами

 • Анализ на уеб сайтове

 • Изграждане на сайтове и блогове

 • Индивидуално обучение

Измерване на резултатите

От значение е всички резултати, канали, методи и използвани инструменти да бъдат измерени.  В интерес на ефективните бъдещи кампании е да се изучава потребителското поведение – какви уеб страници посещават, на кои реклами или линкове кликват най-често, каква е продължителността на разглеждане, колко пъти е нужно да влязат в даден уеб сайт преди да вземат решение за покупка и т.н.

За успешен Интернет маркетинг

За да бъде успешен, ефективен и смислен маркетингът в Интернет, подобно на класическия маркетинг, трябва да бъде планиран, комплексен и работещ в интерес на стратегическото планиране на фирмата ви. Ключово е, че планирането трябва да бъде максимално гъвкаво и съобразено с динамиката на интернет средата. Дългосрочната стратегия за успешен интернет маркетинг (и изобщо маркетинг) е редно да е хармонизирана с кратките, които цели, които неизбежно трябва да могат да отговарят на съвременните интензивни промени, които големите търсачки, социални медии и други интернет канали извършват.

Въпреки почти непрекъсваните промени е факт, че световните търсачки каквато е Google, гигантските социални медии (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google + и др.), локалните и световни медийни канали имат основни стандарти и начини, според които маркетинга в интернет се развива. Всичко тава налага да един наистина адекватен и професионален подход, който да  доведе до увеличаване на ROI.

Успоредно с това е редно да подчертаем, че всяка една фирма и нейния бизнес са уникални. Това при всички положения изисква строго индивидуална стратегия, чрез която да се гарантират възможно най-добрите резултати.