Публикации

Топ 7 стратегии за успешен Интернет маркетинг през 2014 и 2015 г.

Съвременният Интернет са развива повече от драстично. Свидетели сме на твърде много промени. Много от успешните техники от преди няколко години днес вече не са същите. Най-осезаемите промени са при социалните медии. Не по-малко съществени са и промените при някои от водещите търсачки (Google и Яндекс). За мнозина промените в алгоритмите на търсачките са страшни, но всъщност те не са чак толкова лоши. Промените имат за цел да бъдат по-прецизни в показването на най-ревалентните резултати (това от гледна точка на ефективния маркетинг изобщо не е зле). Редом с тези и още други промени се промениха и част от техниките на подходяща публика (таргет).

Read more

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

 

Това е един от най-широко разпространените бизнес моделите както в Интернет, така и в бизнеса като цяло. Този бизнес модел описва обменът на продукти, услуги или информация между бизнесите т.е. сделките (търговията) между предприятията като например, производител и търговец на едро, между търговец на едро и търговец на дребно. Read more

Бизнес модели в Интернет – Въведение

Въведение в основните термини на електронната търговия (E-commerce)

 

Свидетели сме на две тенденции, които определят облика на съвременният начин на живот:

От една страна е главоломното развитие на информационно комуникационните технологии (Интернет, мобилни телефони, облачни сървърни системи и т.н.), а другата – свръх комерсиализацията и пренасищането на пазара. Read more