Публикации

От снимка в скица – урок за photoshop


От снимка в скица –
урок за Photoshор

 Това е един бърз и лесен урок, с който чрез няколко стъпки ще можете да превърнете фотографското изображение в графика. Надявам се, че урокът ще ви хареса.

Read more