Публикации

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

 

Тези отношения засягат връзките клиент – продавач т.е. сделките на дребно. Тук са стоките и услугите, които се продават директно на клиентите за лична употреба. Традиционното понятие, днес има нови значения, заради спецификата на Интернет като среда за пазаруване и виртуален пазар.
Търговията на дребно е един от най-известните бизнес модели на информационната ера, но все пак това е една малка част от Интернет икономиката и електронната търговия. Read more