Публикации

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

 

Това е един от най-широко разпространените бизнес моделите както в Интернет, така и в бизнеса като цяло. Този бизнес модел описва обменът на продукти, услуги или информация между бизнесите т.е. сделките (търговията) между предприятията като например, производител и търговец на едро, между търговец на едро и търговец на дребно. Read more