Публикации

Отношения Потребител – Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)

Отношения Потребител – Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)

 

При бизнес моделът С2С се визират отношенията между две страни, които не са обвързани с дадена търговска или друга фирма. Уточняването на условията, цената и принципа на търговия в повечето случай е чрез свободно договаряне. Тези отношения се срещат сравнително рядко във физическия свят, но в Интернет са много обичайна практика.

Read more