Публикации

Бизнес модели в Интернет – Въведение

Въведение в основните термини на електронната търговия (E-commerce)

 

Свидетели сме на две тенденции, които определят облика на съвременният начин на живот:

От една страна е главоломното развитие на информационно комуникационните технологии (Интернет, мобилни телефони, облачни сървърни системи и т.н.), а другата – свръх комерсиализацията и пренасищането на пазара. Read more