Публикации

Да направим Визитна Картичка

Да направим Визитна Картичка
(увод в предпечатната подготовка)

Read more

Кутия за софтуер или книга – урок за photoshop

Кутия за софтуер или книга – урок за photoshop Read more

От снимка в скица – урок за photoshop


От снимка в скица –
урок за Photoshор

 Това е един бърз и лесен урок, с който чрез няколко стъпки ще можете да превърнете фотографското изображение в графика. Надявам се, че урокът ще ви хареса.

Read more