Публикации

Отношения Потребител – Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)

Отношения Потребител – Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)

 

При бизнес моделът С2С се визират отношенията между две страни, които не са обвързани с дадена търговска или друга фирма. Уточняването на условията, цената и принципа на търговия в повечето случай е чрез свободно договаряне. Тези отношения се срещат сравнително рядко във физическия свят, но в Интернет са много обичайна практика.

Read more

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

 

Тези отношения засягат връзките клиент – продавач т.е. сделките на дребно. Тук са стоките и услугите, които се продават директно на клиентите за лична употреба. Традиционното понятие, днес има нови значения, заради спецификата на Интернет като среда за пазаруване и виртуален пазар.
Търговията на дребно е един от най-известните бизнес модели на информационната ера, но все пак това е една малка част от Интернет икономиката и електронната търговия. Read more