материали свързани с уеб бизнеса

Отношения Потребител – Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)

Отношения Потребител – Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)

 

При бизнес моделът С2С се визират отношенията между две страни, които не са обвързани с дадена търговска или друга фирма. Уточняването на условията, цената и принципа на търговия в повечето случай е чрез свободно договаряне. Тези отношения се срещат сравнително рядко във физическия свят, но в Интернет са много обичайна практика.

Read more

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

Отношения Бизнес – Потребител (Business-to-Consumer, B2C)

 

Тези отношения засягат връзките клиент – продавач т.е. сделките на дребно. Тук са стоките и услугите, които се продават директно на клиентите за лична употреба. Традиционното понятие, днес има нови значения, заради спецификата на Интернет като среда за пазаруване и виртуален пазар.
Търговията на дребно е един от най-известните бизнес модели на информационната ера, но все пак това е една малка част от Интернет икономиката и електронната търговия. Read more

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

B2B (business-to-business) – Отношения Бизнес към Бизнес

 

Това е един от най-широко разпространените бизнес моделите както в Интернет, така и в бизнеса като цяло. Този бизнес модел описва обменът на продукти, услуги или информация между бизнесите т.е. сделките (търговията) между предприятията като например, производител и търговец на едро, между търговец на едро и търговец на дребно. Read more

Бизнес модели в Интернет – Въведение

Въведение в основните термини на електронната търговия (E-commerce)

 

Свидетели сме на две тенденции, които определят облика на съвременният начин на живот:

От една страна е главоломното развитие на информационно комуникационните технологии (Интернет, мобилни телефони, облачни сървърни системи и т.н.), а другата – свръх комерсиализацията и пренасищането на пазара. Read more